Liên hệ

01

Liên hệ với chúng tôi

02
Liên hệ

14 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

  (0258) 3880056

 0931626986

 sales@nhatrangrubyhotel.com